Trenutačno nema novosti.

Otprema robe
Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Povrat ili reklamacija robe
U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju "Svjesnost web shopu" na e-mail
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
- Isporuka robe koja nije naručena
- Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču, jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
Oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili u transportu kupac sam plaća i nisu predmet garancije.

Brisanje korisničkog računa
Brisanje korisničkog računa je moguće jedino na zahtjev koji možete poslati na naš e-mail na: