Stolni Orgoniti

Dobili su zasluženo to ime, po njihovoj lijepoti i potrebi da nam uvijek stoje u našoj blizini. Njihova moč zaštite i djelovanja se osijeća i do nekoliko desetaka metara. Velićina i sastav određuju jačinu i intenzitet djelovanja i transformacije pozitivne energije orgonita. Ovdije ne govorimo o konvencionalnim orgonitima sa danim omjerima. Ovdije se radi o orgonitima koji sadrže sve komponente i karakteristike konvencionalnih transformatora. ALI, mi koristimo nova saznanja iz domene duhovnosti, osviještenja, naprednog lijećenja, afirmacija, kao i nove omjere materijala, boja i oblika, te tako kreiramo naše pozitivne pomoćnike. Mi ih još nazivamo 3D-orgoniti. Sami se možete uvijeriti zašto.

Nema artikla u ovoj kategoriji.